[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

Anvisningar för kunderna


Vi har utvecklat våra anvisningar på basis av anvisningar som getts av myndigheter, eftersom vi önskar att ditt besök på marknaden skall vara säkert. Anvisningarna uppdateras i enlighet med coronavirussituationen. Tack för att du stiftar bekantskap med anvisningarna innan du besöker oss. 


Vi ställer oss allvarligt till coronaviruset. Vi arbetar också i framtiden för att minimera smittspridningen. Det är viktigt för oss att det alltid är säkert att verka och arbeta hos oss.  


Näs-munskydd skall användas i Gamla Stortorgets Julmarknad.


Näs-munskydd ska användas i alla situationer både inomhus och utomhus, om det inte går att hålla tillräckligt avstånd till andra människor. Detta gäller också personer som vaccinerats.

Vi tar hänsyn till våra kunders och arbetares hälsa på följande vis:

Att hålla städat och rent är ett dagligt och kontinuerligt arbete på våra publikevenemang. På grund av coronaepidemin är vi nu särskilt noga med att ta hand om städning och renhållning under evenemanget. 

  • Använd näs-munskydd i alla situationer.
  • Vi betonar för vår personal och våra kunder att hålla god handhygien och nysa och hosta så att man tar hänsyn till andra. Kunderna har tillgång till handdesinfektionsmedel under evenemanget. 
  • Vi påminner vår personal och våra kunder om att man inte skall besöka evenemanget eller komma till arbetet om man är sjuk eller har ens litet symptom på influensa. 
  • Vi rengör de ytor och redskap som är i bruk oftare än vanligt. 
  • Vi samarbetar tätt med myndigheter och experter. Vi följer de anvisningar vi fått av dessa. 

Vi kan alla påverka spridningen av viruset. Som kund minskar du risken att du blir sjuk eller att någon annan blir smittad på följande vis: 

  • Kom inte till evenemanget om du är sjuk eller har symptom på influensa. 
  • Då du anländer, använd desinfektionsmedel som finns till hands vid ingången.
  • Ifall du ämnar hosta eller nysa, hosta i armvecket eller i en engångsnäsduk, inte i dina händer. 
  • Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till andra kunde och personalen. Var vänlig och låt föregående kund få utrymme att packa sina uppköp genom att iaktta säkerhetsavstånd. 
  • Betala dina uppköp med kort eller närbetalning ifall det är möjligt. 

Besök evenemanget endast då du är frisk

Kom på plats endast om du är frisk. Man får inte komma till ett publikt evenemang, en sammankomst eller ett offentligt rum ifall man har några som helst symptom på sjukdom. Coronaviruset förorsakar en infektion i luftvägarna, vars symptom kan vara bland annat hosta, halsont, svårigheter att andas, muskelvärk, magsymptom och huvudvärk. 

Tvätta händerna noggrant med rikligt med vatten och tvål eller använd handdesinfektionsmedel, då du anländer till evenemanget. 

Rengör händerna varje gång du skall äta, efter ett toalettbesök eller då du nyst eller hostat eller snutit dig, eller då händerna är uppenbart smutsiga. Händerna torkas med engångsservetter av papper. Ifall det inte är möjligt att tvätta händerna, använd handdesinfektionsmedel. Vidrör inte dina ögon, din näsa eller mun. 

Näs-munskydd ska användas i alla situationer både inomhus och utomhus, om det inte går att hålla tillräckligt avstånd till andra människor. Detta gäller också personer som vaccinerats.

 

Desinfektionsmedel för händerna finns i svart symboler. A – Julgubbens verkstad // B – Brinkkalas innegård // C – Brinkkalahuset // D – Gamla Rådhuset

Kom ihåg att hosta rätt

Då du hostar eller nyser, håll en engångsnäsduk framför munnen och lägg den genast efter bruket i en skråpkorg. Ifall du inte har tillgång till en näsduk, skydda munnen med armvecket. Kom ihåg att rengöra händerna efteråt. 

De som hör till riskgrupper

De som hör till riskgrupper rekommenderas att undvika närkontakt under epidemin. Vi rekommenderar att man inte deltar i publika evenemang, allmänna möten eller aktiviteter som anordnas i offentliga utrymmen. Ifall du deltar, var noga med att följa dessa säkerhetsanvisningar. Notera även direktiv du fått av din egen läkare eller andra professionella inom hälsa och välfärd. De som tillhör riskgrupper bör själva utreda ifall det är värt att använda de erbjudna tjänsterna i förhållande till den egna hälsan. 

Länkar för kunderna: 

Hänvisningar: