Försäljare

Gamla Stortorgets Julmarknad arrangeras i november−december under fyra veckoslut: 25–26.11, 2–3.12, 9–10.12 och 16–17.12.2023. Då får vi återigen gott om försäljare till marknadstorget från alla håll i Finland och till och med från utlandet. I torgståndens breda sortiment finns hantverkares mästerverk, till exempel produkter av naturmaterial, dekorationsföremål, klädesplagg, fin konst och juliga läckerheter.

Det är en bra idé att besöka Julmarknaden i flera dagar, för på olika dagar kommer du att träffa olika försäljare på marknaden. Här kan du hitta årets 2022 marknadsförsäljare och deras produkter.

Vill du sälja dina produkter på Julmarknaden?

Vi söker hantverkare inom olika branscher med sina juliga produkter till Julmarknaden. Produkterna bör vara lämpliga för en gammaldags anda och de bör huvudsakligen vara hantverk, framställda på traditionellt vis och av naturmaterial. Vi uppskattar en tydlig produkthelhet och äkta, handgjorda produkter. Vi söker även försäljare av livsmedel med anknytning till julen. Försäljningstiden på marknaden är kl. 11–17.

Val av försäljningsprodukter

Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:s jury väljer produkterna som är till salu vid Gamla Stortorgets Julmarknad. Bifoga ansökningsblanketten (länk nedan) till dina produkter, noga ifylld. Infor­mation om försäljarna ges inte vidare till en tredje part. Kom ihåg att märka dina egna produkter noga, så att de inte blandas med andra ansökares arbeten. Produkterna, som skall evalueras, bör sändas till föreningen senast tisdag 19.9.2023 antingen enligt anvisning 1 eller 2:

1: Produktsampel och ansökan kan inlämnas på plats 19.9. mellan klockan 11 och 18 på adressen: Huset Brinkala, Gröna salen (2:a våning), Gamla Stortorget 3, 20500 Åbo.

2: Produktsampel eller fotografier och ansökan kan sändas i förväg per brev eller som paket till adressen: Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry, Gamla Stortorget 3, 20500 Åbo.

Ansökningsblankett (docx) 2023
Ansökningsblankett (pdf) 2023

Ifall du sänder dina produkter per post, gör det i god tid och välj tjänsten Till dörren, eftersom vi inte löser ut postpaket på posten eller andra utlämningsställen. Arrangören returnerar per post endast de försändelser som har bifogats med returkuvert eller -låda och ett förbetalt porto. Observera att paket inte längre kan skickas med frimärken och att Skicka enkelt -koden gäller i 14 dagar efter betalningen.

Produkter som inlämnas på plats bör avhämtas fredag 22.9 mellan klockan 15-18. Om produktproven inte ska avhämtas eller skickas tillbaka, vänligen inkludera detta på ansökningsformuläret. Vi bevarar inte produkter som inte avhämtats.

Oavsett om man deltagit i evenemanget förut eller ej, bör varje försäljare sända sina produkter för evaluering. Juryns uppsättning förändras från år till år, varför alla produkter, såväl gamla som nya, har en jämlik ställning. Samtidigt får vi även exakta uppgifter om hurdana produkter som erbjuds på marknaden, vilket är viktigt redan med tanke på informations­spridningen.

Alla produkter gjorda till exempel av samma material eller produkter som tydligt ingår i samma kategori eller produktfamilj behöver ändå inte inlämnas för evaluering, utan de kan även förevisas skriftligen för juryn. Även fotografier, ritningar och planer är goda tillägg då du presenterar produkterna. Ifall du ännu utvecklar nya produkter efter att juryn gjort sin evaluering, meddela även om dessa till oss. Endast godkända produkter kan säljas vid själva marknaden.

Vi bifogar information om godkännandet eller underkännandet samt juryns hälsning till era produkter. Du får alltså uppgifterna samtidigt, då du avhämtar dina produkter. Vi sänder senare noggrannare information till de godkända försäljarna. Då vi fördelar försäljnings­platserna strävar vi efter att beakta möjliga önskningar gällande platserna – det lyckas emel­lertid inte alltid. Vi kan endast garantera att livsmedelsförsäljarna ha tillgång till elektricitet, men vi kan ge en plats med el även till andra försäljare, så länge dylika platser finns tillgäng­liga.

Gammaldags tema

Vi förutsätter att även försäljarna följer temat för en gammaldags jul genom sin klädsel. Försäljarna får dock inte vara klädda som julgubben eller julgumman, eftersom Julmarknaden har sin egen julgubbe och -gumma. Försäljarna bör dekorera sina torgstånd, för att få en gammaldags julstämning, och belysningen ska också matcha den gammaldags julens ande.

Torgstånd

Försäljarna får bruka Föreningen Turun Suurtorin keskiaika ry:s torgstånd med tygtak. Torg­ståndets tak håller regn, men eftersom boden är öppen på sidorna, lönar det sig att ta med sig också ett regn- och vindskydd, som passar in i stämningen under en gammaldags jul. Vi erbjuder sidogardiner för torgstånden för livsmedel, vilka bör användas av en försäljare av livsmedel i enlighet med de råd för utomhusförsäljning som Åbo miljöhälsovård givit.

Om man vill kan man ta med sig sitt eget stånd, men den bör vara lämplig för stämningen vid en gammaldags jul. För att försäkra sig om att boden är lämplig, bör försäljaren sända ett foto­grafi av den till juryn.

Priserna på försäljningsplatserna

Tygstäckt evenemangsarrangörens torgstånd, bredd 1,6 m och djup 2 m
70 € / dag
120 € / veckoslut
410 € / alla marknadsdagar

Plats för eget stånd eller tält, bredd 2 m
100 € / dag
150 € / veckoslut
500 € / alla marknadsdagar

Snabbmatsstånd, eget eller arrangörens stånd (utrymme 2 m x 2 m)
120 € / dag
200 € / veckoslut
650 € / alla marknadsdagar

Litet torgstånd (storlek ca 100 cm x 60 cm) på Brinkalas innergård (uthyres endast åt allmän­nyttiga föreningar och grupper.)
25 € / dag
40 € / veckoslut
120 € / alla marknadsdagar

Tilläggsutrymme för alla platser 40 € / m bredd / dag
El 10 € / dag

Obs! I priserna ingår inte moms.


Tilläggsuppgifter:
Meri Vuohu
förvaltningsdirektör, ansvarig för försäljare
tfn 040 132 9993
meri@suurtorinkeskiaika.fi

Register över behandling av personuppgifter (på finska)

Foto: Erman Mete